Werken bij SRON

Over SRON

SRON Netherlands Institute for Space Research

Onze missie

Onze missie is het zorgen voor doorbraken in het internationale ruimteonderzoek. We ontwikkelen baanbrekende technologie en geavanceerde ruimte-instrumenten. We gebruiken deze om fundamenteel astrofysisch onderzoek, aardwetenschappen en exoplanetair onderzoek uit te voeren.

Onze visie

Onze visie is om altijd op zoek te gaan naar antwoorden op enkele van de meest fundamentele existentiële en maatschappelijke vragen van de mensheid: Wat is de oorsprong van het universum en waar is het van gemaakt? Is er elders in het universum leven? Wat is de toekomst van het klimaat op aarde? Wat zijn de atmosferische processen die de veranderingen in het klimaat en de luchtkwaliteit op aarde bepalen? Welke rol speelt de menselijke activiteit?

Onze strategie

Onze strategie bestaat uit het ontwikkelen van wetenschappelijke cases, sleuteltechnologieën, prototypes en demonstratiemodellen, ruimte-instrumenten en data-analyse-instrumenten, die de volgende generatie ruimtemissies mede zullen bepalen. We nemen hiermee het voortouw in het beantwoorden van fundamentele vragen van onze tijd.

Internationale rol

Sinds onze oprichting door universitaire groepen in het begin van de jaren zestig hebben we belangrijke bijdragen geleverd aan missies van ESA, NASA en JAXA, vaak in een leidende rol. Dit heeft nationale en internationale ruimteonderzoeksgemeenschappen in staat gesteld het heelal te onderzoeken en de atmosfeer en het klimaat van de aarde te onderzoeken.

Nationale rol

Als nationaal expertise-instituut voor wetenschappelijk ruimteonderzoek adviseren wij de Nederlandse overheid over – en coördineren wij de nationale bijdragen aan – internationale ruimtemissies. We stimuleren de samenwerking tussen de wetenschap, technologische instituten en het bedrijfsleven.

Onze vragen…

  • Wat is de oorsprong van het universum en waar is het van gemaakt?
  • Is er elders in het universum leven?
  • Wat is de toekomst van het klimaat op aarde?
  • Wat zijn de atmosferische processen die de veranderingen in het klimaat en de luchtkwaliteit op aarde bepalen.?
  • Welke rol speelt de menselijke activiteit?
Meer Over SRON

Je bent nu op www.werkenbijsron.nl. Kijk voor meer over SRON op de corporate site www.sron.nl. Daar vind je uitgebreidere informatie over de rol, kernwaarden, organisatie en facts & figures.

Jaarverslag ’20/’21

Strategiedocument

People & Projects