TROPOMI, onze koolstofkijker boven de aarde

Manu Goudar, Sentinel 5p, Fires and carbon-monoxide enhancement in Australia, 2019.

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Koolstofdioxide en methaan vormen 90% van de Europese broeikasgassen. Maar hoe weten we precies hoeveel we produceren en wat de oorzaak is van de stijging van deze uitstoot? Manu Goudar, atmosfeerwetenschapper bij SRON Netherlands Institute for Space Research, werkt aan het antwoord.

Manu verzamelt gegevens van het Tropospheric Monitoring Instrument, beter bekend als TROPOMI, aan boord van de Europese satelliet Copernicus Sentinel-5 Precursor (S5P). SRON en de ESA waren gezamenlijke ontwikkelaars van TROPOMI. In 2017 werd het instrument de ruimte in gelanceerd om de lagere atmosfeer van de aarde, de troposfeer, te monitoren, waar vervuiling door menselijke activiteiten het meest zichtbaar is. TROPOMI brengt elke dag de hele aardatmosfeer in kaart en genereert enorme hoeveelheden gegevens die fundamenteel zijn voor ons begrip van klimaatverandering en luchtkwaliteit. “Ik identificeer anomalieën in de koolmonoxide (CO)-gegevens van de satelliet,” legt Manu uit. “Vervolgens probeer ik de reden achter de anomalie te begrijpen en bereken ik de CO-uitstoot met behulp van computermodellen.”

Dit is een eerste fragment van een Academisch Verhaal met Manu Goudar. Lees het hele artikel op de webpagina Academische Functies.