Werken aan een satellietinstrument met impact

“Ik herinner me die dag nog goed. Het was een enorm spannende dag. Overal was pers, de minister van Economische Zaken was erbij en de lancering kon altijd nog mis gaan… Die dag heeft nogal veel teweeg gebracht.”

Broeikasgas, ozon en luchtvervuiling meten

Senior onderzoeker Ilse Aben van SRONs onderzoeksgroep Earth heeft het over 13 oktober 2017. De dag van de lancering van de Europese satelliet Sentinel-5p met het Nederlandse instrument TROPOMI aan boord. Daar was onder de wetenschappelijke leiding van haar team en dat van haar KNMI-collega zo’n 15 jaar aan gewerkt.

“Sinds 2008 waren we er fulltime mee bezig met heel veel mensen. TROPOMI meet elke dag wereldwijd broeikasgassen, luchtvervuiling en ozon in groot detail. De data zijn binnen 3 uur vrij beschikbaar voor iedereen. Behalve onderzoekers kunnen ook beleidsmakers, industrie en NGO’s de wetenschappelijke metingen voor hun eigen doelen gebruiken.”

 

Maatschappelijk relevant

“Vroeger was mijn drijfveer dat ik stap voor stap gewoon een puzzel wilde oplossen, om kennis te vergaren en verder te komen. Maar de enorme maatschappelijke relevantie van de TROPOMI data geeft daar nu wel echt een extra dimensie aan. Het is geweldig om te zien hoe ze gebruikt worden, en door wie allemaal. We krijgen bijvoorbeeld te maken met allerlei niet- academische partijen die er mee willen werken.

Europese beleidsmakers bijvoorbeeld, die monitoring met satellietmetingen als onderdeel van hun strategie neerleggen. Non gouvernementele organisaties (ngo’s), zoals Greenpeace, die metingen van luchtvervuiling over Johannesburg gebruikten in een lobby voor handhaving bij energiecentrales. Maar ook media, toen je het veranderde transportgedrag in de wereld tijdens de coronacrisis goed kon zien in de gemeten luchtvervuiling in stedelijke gebieden. En de olie- en gasindustrie, die de data gebruiken om methaanlekkages op te sporen en te dichten.”

Trots

“Dat je met al die partijen werkt is enorm motiverend. De interactie maakt het extra leuk. En we trekken met dit werk veel studenten aan, die hun internships of master thesis met de metingen willen doen. Alhoewel we al een aantal spraakmakende publicaties hebben, die de nodige media aandacht hebben gekregen, vormen deze resultaten pas het topje van de ijsberg. Het hele TROPOMI team kan hier trots op zijn.”